Köszöntjük a
PÁKAI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
honlapján
 


Kezdőlap

Aktuális

Alapítvány

Szabályzataink

 

Dolgozóink

Tanulóink

Gemeinde Wesendorf

Hasznosítsd magad

Galéria

Kapcsolat


A L A P Í T V Á N Y 

                       
                „Öveges a gyermekekért” AlapíTVÁNY

Kuratóriuma

8957 Páka, Ifjúság u. 13. Tel/Fax: 92/579-007
 

         Az „Öveges a gyermekekért” alapítvány bemutatása

 

 Az „Öveges a gyermekekért” Alapítványt 1999-ben jegyezte be a Zala Megyei Bíróság:

 775/1999. számon, mint oktatási célú magánalapítvány, majd az alapítók kérelmére közhasznú szervezetté nyilvánította.

 

 Az alapítvány székhelye:                   Pákai Öveges József Általános Iskola

                                                               8956 Páka, Ifjúság út 11- 13.

 Alapítvány adószáma:                        18961395-1-20

 Bírósági nyilvántartási száma :         775/1999

 Besorolás:                                            közhasznú szervezet

 Határozatszám a közhasznú nyilv. : Apk. 60. 044/1999/8. Sz.

 Bankszámlavezető:                             OTP Zala Megyei Fiók-4902

                                                               8960 Lenti Dózsa György út 2.

 Számlaszám:                                       11749022-20030308

 Induló vagyon:                                    90.000 Ft

 

 Az alapítvány célja: Az óvodás és iskolás gyermekek ismeretszerzését segítő eszköztár fejlesztése, programok szervezése, támogatása, a diákmozgalom segítése, a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltéséhez a feltételek javítása.

 Az alapítvány vagyona a magán- és jogi személyek támogatásából, pályázatokon elnyert, cél szerint felhasználható pénzösszegekből áll.

 

 Céljaink közül az alábbiak valósultak meg:

 -         Az alapfokú oktatás története Pákán kezdetektől napjainkig címmel helytörténeti olvasókönyvet jelentettünk meg 1999-ben.

 -         Közreműködés az általános iskola névadó ünnepségének lebonyolításában, megvalósításának célzott támogatása
      2000. március 15-én. Az Öveges emlékszoba kialakításában

 -         Öveges emlékplakett adományozása, erkölcsi elismerése azon kiemelkedő személyiségnek, akik céljaink megvalósításának aktív   
      közreműködői voltak.

 -         Öveges-díj és Öveges- elismerés alapítása amit, kiemelkedő teljesítményt nyújtó 8. osztályos tanuló kaphat meg, a tantestület
      döntése alapján, a tanévzáró ünnepélyen.

 -         Fajátékok felépítése az iskola és az óvoda udvarán.

 -         Pályázati lehetőséget felhasználva számítógépek beszerzése. Teleház működtetése a helyi önkormányzattal közösen.

 -         Iskolai rendezvények, gyermeknapi programok, osztálykirándulások támogatása.

 -         Kiemelkedő képességű, tehetséges tanulók jutalmazása.

 -         Anyagilag hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi versenyen való indításához pénzügyi támogatást adtunk.

 -         Az alapítvány kuratóriuma, a tantestület kéréseit mérlegelve támogatást adott az oktatási, nevelési, fejlesztési feladatok   
      megvalósításához.

 

 Az alapítvány működése:

 Az alapítvány kuratóriumának folyamatos feladata a támogatók keresése, felhívások, sajtóhirdetések megfogalmazása, pályázatok írása, civil szervezetünk vagyonának folyamatos növelése.
 Jó kapcsolat és együttműködés kialakítására törekedtünk a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel. Folyamatos, hagyományokra épülő jó kapcsolat alakult ki a helyi önkormányzattal, az   
 iskola és az óvoda nevelőtestületével, a szülői szervezettel, a helyi vállalkozókkal


SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
2012. 01. 01- 2012. 12. 31.

 

Nyitó egyenleg:

478.735,-Ft

 

 

VAGYONGYARAPODÁS

 

            1. APEH 1%

175.802 ,-Ft

            2.  FONY-SAN KFT.

250. 000,-Ft

            3. Kamat

596,-Ft    

  Összesen:

426.398,- Ft

 

 

VAGYONFELHASZNÁLÁS

 

            I. Célszerinti:

205.980,- Ft

            II. Működési célra:

17.773,- Ft

 Összesen:

223.753,- Ft

 I. Célszerinti részletezve:

 

            1.  A nevelés, oktatás feltételeinek fejlesztése, támogatása:

 

    - Képességfejlesztő játékok, könyvek az óvodába

53.380,-Ft

            - Versenyekre jutalomkönyvek, oklevelek

9.600,-Ft

                       Összesen:

62.980,-Ft

   2.  A tanulók költségeihez hozzájárulás, jutalmazás:

 

                        - Öveges- díj, Öveges elismerés

35.000,-Ft

                        - Színházbérlet a tanulóknak

108.000,-Ft

Összesen:

143.000,-Ft

 

 

Összesen:

205.980,-Ft

 

 

 Záró egyenleg:

681. 380,-Ft

 

 

Páka, 2013. március 27.                                                                                                                         Szabó Józsefné

a kuratórium elnöke


SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

2013. 01. 01- 2013. 12. 31.

 

Nyitó egyenleg:

681.380,-Ft

 

 

VAGYONGYARAPODÁS

 

1. APEH 1%

198.273 ,-Ft

2.  FONY-SAN KFT.

120. 000,-Ft

3.  Magán személy

50. 000,-Ft

4. Kamat

204,-Ft

Összesen:

368.477,- Ft

 

 

VAGYONFELHASZNÁLÁS

 

I. Célszerinti:

528.530,- Ft

II. Működési célra:

20.307,- Ft

Összesen:

548.837,- Ft

I. Célszerinti részletezve:

 

1.  A nevelés, oktatás feltételeinek fejlesztése, támogatása:

 

- Udvari képességfejlesztő játékok

368.300,-Ft

- Versenyekre jutalomkönyvek, oklevelek

33.070,-Ft

- Web-tárhely

45.720,-Ft

Összesen:

447.090,-Ft

2.  A tanulók költségeihez hozzájárulás, jutalmazás:

 

- Tanulói bérletek

13.440,-Ft

- Színházbérlet a tanulóknak

68.000,-Ft

Összesen:

81.440,-Ft

 

 

Összesen:

528.530,- Ft

 

 

Záró egyenleg:

501.020,- Ft

 

      Páka, 2014. március 27.

 

                                                                                                                             Szabó Józsefné

                                                                                                                           a kuratórium elnöke

 


 

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

2014. 01. 01- 2014. 12. 31.

 

Nyitó egyenleg:

501.020,-Ft

 

 

VAGYONGYARAPODÁS

 

            1. APEH 1% 

154.519 ,-Ft

            2.  FONY-SAN KFT.                       

100. 000,-Ft

            3.  Magán személy  

184.390,-Ft

            4. Kamat

44,-Ft

  Összesen:

438.953,- Ft

 

 

VAGYONFELHASZNÁLÁS

 

            I. Célszerinti:            

410.393,- Ft

            II. Működési célra:              

26.942,- Ft

 Összesen:                                         

437.335,- Ft

 I. Célszerinti részletezve:

 

            1.  A nevelés, oktatás feltételeinek fejlesztése, támogatása:

 

            - Tornaterem javításához hozzájárulás

200.000,-Ft 

            - Úszásoktatás támogatása                            

59.762,-Ft

        Összesen:             

259.762,-Ft

   2.  A tanulók költségeihez hozzájárulás, jutalmazás:

 

             - Tanulói színházbérletek      

19.000,-Ft

  - Tanulmányi versenyek- jutalmazás, nevezési díj    

64.653,-Ft

  - Zeneoktatás- hh tanulók támogatása             

26.250,-Ft

  - Öveges- díj                         

40.728,-Ft

     Összesen:              

150.631,-Ft

            I. Célszerinti:

410.393,- Ft

            II. Működési célra:  

26.942,- Ft

 Összesen:                   

437.335,- Ft

 I. Célszerinti részletezve:

 

            1.  A nevelés, oktatás feltételeinek fejlesztése, támogatása:

 

            - Tornaterem javításához hozzájárulás                   

200.000,-Ft

            - Úszásoktatás támogatása                                    

59.762,-Ft

        Összesen:                                     

259.762,-Ft

   2.  A tanulók költségeihez hozzájárulás, jutalmazás:

 

             - Tanulói színházbérletek

19.000,-Ft

             - Tanulmányi versenyek- jutalmazás, nevezési díj    

64.653,-Ft

             - Zeneoktatás- HH tanulók támogatása        

26.250,-Ft

             - Öveges- díj                                         

40.728,-Ft

     Összesen:                         

150.631,-Ft

 

 

            Záró egyenleg:                       

502.638,- Ft

                                                                                           

Páka, 2015. május 27.

 

                                                                                                                                                                                    Szabó Józsefné

                                                                                                                                                                                a kuratórium elnöke


SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

2015. 01. 01.-2015. 12. 31.

 

 

Nyitó egyenleg:

502.638,-Ft

 

 

VAGYONGYARAPODÁS

 

 I. Magánszemélyek által adott támogatás:

50.000,-Ft

II. Jogi személyek által nyújtott támogatás:

 

     1.) Páka Község Önkormányzata:

300.000,-Ft

     2.) Szülői Szervezet Páka:

100.000,-Ft

    

 

III. NAV SZJA 1%-a:

206.041,-Ft

 

 

IV. Kamat:

41,-Ft

 

 

Összesen:

656.082,-Ft

 

 

VAGYONFELHASZNÁLÁS

 

I.  Célszerinti:

730. 536,-Ft

 

 

II. Működési célra:

35.709,-Ft

   Összesen:

766.245,-Ft

 

 

I. Célszerinti részletezve:

 

 

 

  1.  A nevelés, oktatás feltételeinek fejlesztése:

 

  - Zenei nevelés, oktatás támogatása:

31,350,-Ft

  - Óvodai nevelés támogatása:

54.000,-Ft

  - Videokamera:

69.535,-Ft

  - Művészeti nevelés támogatása- színházbérlet:

38.000,-Ft

  - Nyelvoktatás támogatása- külföldi utazás:

466.446,-Ft

 

 

  2.  A tanulók költségeihez hozzájárulás, jutalmazás:

 

   - Hátrányos helyzetű tanulók támogatása:

7.920,-Ft

  - Öveges- díj:

21.000,-Ft

  - Tehetséges tanulók tanulmányi versenyéhez hozzájárulás:

7.650,-Ft

  - Színházi útiköltséghez hozzájárulás:

34.635,-Ft

 

 

Záró egyenleg:

392.477,-Ft

 

 

Páka, 2016. március 26.

 

                                                                                                                                               Szabó Józsefné

                                                                                                                                            a kuratórium elnöke


 

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

2016. 01. 01.-2016. 12. 31.

 

Nyitó egyenleg:

392.477,-Ft

 

 

VAGYONGYARAPODÁS

 

 

 

 I. Magánszemélyek által adott támogatás:

50.000,-Ft

II. Jogi személyek által nyújtott támogatás: 

 

     1.) Kányavár Község Önkormányzata:

30.000,-Ft

     2.) Szülői Szervezet Páka:

91.000,-Ft

     3.) FONY-SAT KFT

200.000,-Ft

     4.) SAT-L KFT

100.000,-Ft

III. NAV SZJA 1%-a:

206.738,-Ft

 

 

IV. Kamat:

53,-Ft

                                                                                         

 

Összesen:

677.791,-Ft

 

 

 

 

VAGYONFELHASZNÁLÁS

 

I. Célszerinti:         

              304. 500,-Ft

 

 

II. Működési célra:

23.336,-Ft

 

 

   Összesen:

327.836,-Ft

 

 

I. Célszerinti részletezve:

 

 

 

  1.  A nevelés, oktatás feltételeinek fejlesztése:

 

  - Művészeti nevelés, oktatás támogatása:

39.000,-Ft

  - Színjátszó tábor támogatása:

90.000,-Ft

  - Művészeti nevelés támogatása- színházbérlet:

32.000,-Ft

  - Iskolai egyenruha-póló feliratozása:

88.500,-Ft

 

 

  2.  A tanulók költségeihez hozzájárulás, jutalmazás:

 

  - Öveges- elismerés:

30.000,-Ft

  - Tehetséges tanulók tanulmányi versenyéhez hozzájárulás:

4.000,-Ft

  - Színházi útiköltséghez hozzájárulás:

21.000,-Ft

 

 

Záró egyenleg:

742.432,-Ft

 

 

 

 

Páka, 2017. 03. 27.

 

                                                                                                     Szabó Józsefné

                                                                                                 A kuratórium elnöke