Köszöntjük a
Pákai Öveges József Általános Iskola
honlapján
 


Kezdőlap

Aktuális

Alapítvány

Szabályzataink

TEIS

 

Dolgozóink

Tanulóink

Gemeinde Wesendorf

Hasznosítsd magad

Galéria

Kapcsolat


INTÉZMÉNYÜNK  

 


Pákai Öveges József Általános Iskola

Tisztelt Honlap-látogatók!

Németh Andrásné vagyok, a Pákai Öveges József Általános Iskola megbízott igazgatója. Engedjék meg, hogy néhány szóval bemutassam iskolánkat!

        2007-ben  jött létre pákai székhellyel, az Öveges József Általános Iskola, mivel  az új törvényi rendelkezések alapján nem működhettek volna tovább a tizenöt település gyermekeinek oktatási-nevelési feladatait ellátó intézményei. A pákai székhelyhez három tagintézmény csatlakozott, a csömödéri, a novai és a gutorföldei iskola. Háromszáztizenkilenc iskolás és százhúsz óvodás maradhatott így helyben. Az újonnan szervezett közös fenntartású iskola is megőrizte Páka híres szülöttének, Öveges Józsefnek a nevét. A tagintézmények is megtartották nevüket: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda   Csömödér, Vajda József Általános Iskola és Óvoda, Nova.

Az alsó tagozatok helyben működnek, 1-4 osztállyal, a  felsősök pedig iskolabusszal a székhelyintézménybe utaznak és ott a tárgyi feltételeknek a lehető legjobb kialakításával tanulnak.  Az egész intézményben pályázatok útján – Hefop, Tiop, stb – sikerült a 21. század iskolájának megfelelő oktatási rendszert kialakítani. Minden feltétel adott a modern, kompetencia alapú oktatásra: korszerű számítógépes oktatóprogramok, interaktív táblák, internet elérhetőség szinte minden osztályban. Az egyik legfontosabb feladatunk az esélyegyenlőség biztosítása az intézményben lévő gyermekeknek, illetve tanulóknak. Igyekeztünk megteremteni a feltételeket, hogy mindazt nyújtani tudjuk,  amit egy városi iskola. Természetesen sohasem lehetünk elégedettek, ezért folyamatosan keressük a pályázati és más lehetőségeket a tovább fejlődésre, fejlesztésre.

Iskolánk által nyújtott lehetőségek:

-          második idegen nyelvként angol nyelv tanulása órarendi keretben,

-          úszásoktatás az alsó tagozatosoknak.

-          gyógytestnevelés foglakozás az arra rászorulóknak

-          integrációs és képesség-kibontakozató program

-          sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztése

-          mindennapos testnevelés

Mindemellett törekszünk arra, hogy minél több dologgal ismertessük meg tanulóinkat, igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyek lehetőséget adnak a szabadidő hasznos eltöltésére.

-          művészeti iskola keretein belül néptánc foglakozások

-          énekkar, kézműves, színjátszó szakkör,

-          tömegsport, foci és röplabda edzések,

-          iskolai és osztálykirándulások,

-          egészségnapok,

-          Madarak és fák napi, gyermeknapi programok

-          tanév közben vetélkedők, túrák, osztályprogramok, színház- és múzeum- kiállítás-látogatások, stb. szervezése

Iskolánk célja, hogy a gyerekeket minél jobban felkészítsük a mindennapi életre, hogy minden gyerek a képességeinek megfelelő eredményt érjen el, s megtalálja azt a területet, amiben a  legtehetségesebb, és amiben sikereket érhet el. Előnyünknek tartom, hogy ismerjük a gyermekek családi hátterét, napi kapcsolatot tudunk tartani a szülőkkel, a  problémákat azonnal jelezzük mi is és a szülők is, s így azokat gyorsan orvosolni tudjuk. Nem vált személytelenné az intézmény.

Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, nyitott az új dolgokra. A többség nagyon pozitívan áll hozzá az új feladatokhoz, és mindent  megtesz  azért, hogy jól működjön az  intézmény. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, kapcsolattartást. A rendszeres  szülői  értekezletek és fogadóórák mellett nyíltnapokra, családlátogatásra, szükség esetén a személyes megbeszélésre, sürgős esetben a telefonon történő értesítésre kerül sor. Az intézményben négy napközis, illetve egy tanulószobás csoport segít a másnapi felkészülésben a gyerekeknek. Fontosnak tartom, hogy a nevelőtestület e csoportok hatékony működésére külön programot dolgozzon ki.

A jelenlegi gyermeklétszám 149 iskolás és 86 óvodás. Az induláshoz képest  bizony lényegesen kevesebb, ami megkövetelte, hogy az alkalmazotti létszámot is csökkentsük – ezt sajnos elbocsátásokkal,  valamint nyugdíjba vonulással tudtuk megoldani. Az állami hozzájárulások csökkenése és a fenntartási költségek emelkedése miatt nagyon kell takarékoskodnunk mindennel.

 Az intézményt ma már  csak kilenc település önkormányzata tartja fenn és a tagintézmények száma is csökkent, hiszen Gutorfölde 2011. szeptember 1-től kilépett és a tófeji iskolához csatlakozott. Ezek az események tovább nehezítik az itt maradottak   munkáját, létezését. Természetesen mindez nem mehet az oktatás rovására.

Tanulóinkkal rendszeresen különböző versenyeken veszünk részt, illetve szervezünk – Zrínyi matematika verseny, német versenyek, nyelvtan verseny, Öveges-fizika verseny, mesetalálkozó, sport versenyek.

Intézményünk rendszeresen szervez szakmai előadásokat, tréningeket a pedagógusok számára – IPR tréningek, projekt bemutatók .

Szakmai munkánk sikerességét bizonyítja, hogy eredményeinkkel, illetve szakmai fejlesztési elképzeléseinkkel is sikeresen szerepeltünk különféle pályázatokon. Hiszem,   hogy a jövőben is ezt az utat kell folytatni. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden pályázat adta  lehetőséget kihasználjunk. Ezek segítségével tudjuk mind a szakmai mind a tárgyi feltételeinket javítani, még több lehetőséget nyújtani diákjaink számára. Igaz, hogy a pályázat írás nagyon sok energiát, és  időt  vesz el - a napi munkán  túl-  de az eredmények úgy gondolom mindenkit kárpótolnak.

Az iskola életét számos program, rendezvény teszi változatossá A  diákélet programjait a diákönkormányzat szervezi ( papírgyűjtés, Mikulás-délután, farsangi karnevál, versenyek, túrák,  társadalmi  munkák, stb.). Szeretnénk, ha tanulóink sajátjuknak éreznék az iskolát. Ezt a célt szolgálják a környezetünk rendbetételét szolgáló takarítási akciók.

Az intézményben folyó munkában segítséget nyújt számunkra a Szülői Szervezet, az Öveges a Gyermekekért Alapítvány, akikre ebben a tanévben is nagyon számítunk – osztályok  támogatása, tanulmányi versenyek finanszírozása, eszközök, játékok vásárlása, színházlátogatás anyagi forrásának megteremtése. A múlt héten vehették birtokba a gyerekek a pákai székhelyintézmény udvarán felállított új – európai szabványnak megfelelő – udvari játékokat. Szép példája volt a szülők és az alapítvány összefogásának, hiszen külön-külön egyikük sem tudta volna megvenni ezt. Köszönjük!

Két intézményi óvodában is fontos változások történtek tanévkezdéskor. A novai óvodában – szülői kérésre – elindítottuk a vegyes óvoda-bölcsődei csoportot, így lehetővé vált, hogy a szülők korábban vissza tudjanak menni dolgozni. Két óvónőt és egy szakképzett gondozónőt vettünk fel ennek az új feladatnak az ellátására. A pákai óvodában nagy felújítási munkák folynak. Kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a vizes blokkokat. Még hátra vannak a külső munkálatok és azután teljesen felújított lesz az óvoda, harminc év után. Remélem, hogy mindenkit elégedettséggel töltenek el ezek a változások!

A jövő tanévre is vannak már  terveink, hogy mely területeken lehetne még hatékonyabban működni, hol kellene újításokat bevezetni. A legfontosabb feladatunk azonban az, hogy olyan oktató-nevelő munkát végezzünk, hogy minden szülő és gyermek biztosan a mi iskolánkat válassza.

Bízom benne, hogy tanulóink  jól érzik magukat az iskolában, fontosnak tartják értékeinek, hagyományainak megőrzését, ápolását. Felnőttként pedig majd büszkén mesélik  gyermekeiknek, hogy  milyen jó is volt ebben az iskolában diáknak lenni.

Páka, 2011. 09.10.

                        Henrik Ibsen szerint „Gyönyörű az, ha az ember célba lát, s eléri azt, tűzön – vízen át.”

                                                                                                                                                                                             Németh Andrásné