Köszöntjük a
PÁKAI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
honlapján
 


Kezdőlap

Aktuális

Alapítvány

Szabályzataink

 

Dolgozóink

Tanulóink

Gemeinde Wesendorf

Hasznosítsd magad

Galéria

Kapcsolat


 

Közzétételi lista

2020/2021 tanév

a 229/2012. 23§ Kormányrendelet alapján

229/2012. 23§ (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének szabályait a Szabályzataink menüpont alatt:

·         a Pedagógiai Program III.3. pontja tartalmazza.

 

29/2012. 23§ (1) b) A beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről, annak 7. § Az  Nkt. 50.  § (7)  bekezdése alapján a szülőknek, az  iskola első évfolyamára a  tanköteles tanulókat 2021. április 15–16-án kell beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Iskolánkba a tanév teljes ideje alatt lehetőség van beiratkozásra.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Engedélyezett osztályszám: 8

Engedélyezett csoportok: 13

Telephelyen

Engedélyezett osztálylétszám: 1 (1-4 összevont osztály)

Engedélyezett csoportok: 1

229/2012. 23§ (1) c) A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

A beiskolázási körzet településeiről (Ortaháza, Kányavár, Pördefölde, Csömödér, Iklódbördőce) járó tanulók (59 fő) utazási bérletének árát a fenntartó biztosítja.

A beiskolázási körzeten kívüli tanuló bérletének költsége a szülőt terheli. (17 fő)

Étkezési térítési díjak (2020)

napi háromszori étkezés: 566,- Ft

tízórai: 109,- Ft

ebéd: 348,- Ft

uzsonna: 109,- Ft

229/2012. 23§ (1) d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

Ellenőrző szerv: Zala Megyei Kormányhivatal

 Kezdő dátum:  2016.11.11.

Vég dátum:  2016.12.05.

Típusa: Hatósági ellenőrzés

 

229/2012. 23§ (1) e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét a Szabályzataink menü pont alatt:

·         az SZMSZ 6.1. pontja tartalmazza.

Intézményük munkanapokon reggel 7 órától  18 óráig tart nyitva.

Ügyintézésre 730 és 1530 között van lehetőség.

 

A tanév szorgalmi időszaka

 

Első nap: 2020.szeptember 01.

Utolsó nap: 2021. június 15.

Tanítási napok száma: 179

 

A szorgalmi időszak első féléve 2020.szeptember 01.-től 2021.január 22.-ig tart.

Az első féléves tanulmányi előre haladásáról a tanulót illetve gondviselőjét 2021.január 29.-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.  

A szünetek időtartama

Őszi szünet: 2020. okt. 25.-2020.nov.01.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020.okt.22. csütörtök;

A szünet utáni első tanítási nap: 2020.nov.02.hétfő;

Téli szünet: 2020.dec.19. – 2021.jan.03.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020.dec.18. péntek;

A szünet utáni első tanítási nap: 2021.jan.04.hétfő;

Tavaszi szünet: 2021.ápr.01. – 2021.ápr.06.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021.márc.31. szerda;

A szünet utáni első tanítási nap: 2021.ápr.07. szerda;

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában

 

2020. október 23. péntek

2020. május 01. péntek

 

 

További tanítás nélküli napok a 2020-2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból fakadóan

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban

2020. december 12. szombat – 2020.december 24. csütörtök helyett

 

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

 

Esemény

Dátum

Felelős

Tanévnyitó ünnepély

2020.09.01.

igazgató

Koszorúzás Öveges József halálának évfordulóján

2020.09.04.

Vargáné T.Judit fizika tanár

Zenei világnap

2020.10.01.

szaktanárok – énekóra keretében

Aradi vértanuk

2020.10.06.        

6. osztályfőnök

Köztársaság Napja - nemzeti ünnep

2020.10.22.

8.o.; telephelyen is

Öveges-hét

2020.11.09.-11.14.

 

Vargáné T. Judit és Csordás Rózsa

minden pedagógus

Mikulás

Mikulás-kupa

2020.12.04.

2020.12.04.

 osztályfőnökök

1.o.ofő, alsós mkv.

Karácsony

2020.12.18.  

Ig.h.

Magyar Kultúra napja

közös vers, ének

2021.01.22.

Cselényi Jenőné, Balláné Rudas Olga

Farsang

2021.02. 05.

DÖK vezető 8.o.ofő

 helyi szokás szerint

Nemzeti ünnep

2021. 03.12.

5.o.

telephelyen hagyomány szerint 

Megyei SNI-s szépíró verseny

2021. 03.31.

Kancsalné N.M.; Szűcsné W. Bernadett;  ig.; igh;

Költészet napja; szavalóverseny

2021.04.09.

Szaktanárok: Balláné Rudas Olga, Cselényi Jenőné

 

 

 

Föld napja;

2021.04. 23.

 Takó Roland, Igh.

 

Nyelvtan-helyesírás verseny 3-4. o.

2021.05.12.

Kancsalné Nemes M.

Károly Rné.

Nemzeti Összetartozás Napja

2021.06.04.

7.o. Csordás Rózsa of.

DÖK-nap

2021. 06. 15.

DÖK, minden pedagógus

Ballagás, tanévzáró ünnepély

2021.06.19. 8 óra

Igazgató.7-8.osztályfőnök

 

 

 

 

229/2012. 23§ (1) f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

2017. évben intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre került sor.

229/2012. 23§ (1) g) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza

A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot a Szabályzataink menüpont tartalmazza.

 

229/2012. 23§ (3) a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét a Dolgozóink menüpontban  található.

 

229/2012. 23§ (3) b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét Dolgozóink menüpontban található.

 

229/2012. 23§ (3) c) A az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/okm_2019

 

229/2012. 23§ (3) d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

Ebben a tanévben 1 tanuló évfolyamismétlőként folytatja tanulmányait.

 

229/2012. 23§ (3) f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét

A nevelési-oktatási intézményben a szakkörök szervezésére vonatkozó információkat Szabályzataink menü pont:

·         Pedagógiai Program II.7. pontja;

·         a Házirend: Az iskola működési rendje 4. pontja;

·         az SZMSZ 6.1. pontja tartalmazza.

 

Szakköreink:

NÉV

OSZTÁLY

Matematika

5-8.o.

Fizika

5-8.o.

Énekkar

4-8.o.

Történelem szakkör

5-8.o.

Tájak,városok,emberek

6. és 7.o.

Angolnyelv

5-6. o.

 

 

229/2012. 23§ (3) g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait a Szabályzataink menüpont:

·         Pedagógiai Program III.4. pontja tartalmazza

 

 

229/2012. 23§ (3) h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét Szabályzataink menüpont:

·         Pedagógiai Program III.5.1.  pontja;

·         a Házirend - A tanulmányok alatti vizsgák című fejezete tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

229/2012. 23§ (3) i) Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát

 

 

 

Összesítő statisztika 2020-2021   09.01.

Osztály

létszám

fiú

leány

bejáró

körzeten kívüli

gyvk

tgy

hh

hhh

vesz

napközis

SNI

BTMN

Számított létszám

H

E

 

1

17

12

5

8

2

10

1

6

4

0

17

0

1

17

17

0

 

2

17

9

8

9

5

9

4

6

2

2

17

3

3

20

15

2

 

3

14

5

9

5

0

5

3

2

2

0

14

0

2

14

14

0

 

4

15

5

10

10

5

8

1

2

6

2

15

2

6

17

11

4

 

alsó össz.

63

31

32

32

12

32

9

16

14

4

63

5

12

68

57

6

 

5.

18

11

6

8

2

7

2

5

1

0

14

2

3

20

16

1

 

6.

11

6

5

6

2

5

3

4

1

1

7

1

2

12

10

1

 

7.

7

1

6

6

0

4

4

4

0

0

6

1

3

8

6

1

 

8.

12

8

4

4

0

2

3

1

1

0

6

0

0

12

11

1

 

felső össz:

48

26

21

24

4

18

12

14

3

1

33

4

8

52

43

4

 

Összes:

111

57

53

56

16

50

21

30

17

5

96

9

20

120

100

10

 

 

 

 

Nova

 

Osztály

létszám

fiú

leány

bejáró

körzeten kívüli

gyvk

tgy

hh

hhh

vesz

napközis

SNI

BTMN

Számított létszám

H

E

 

1.

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

 

2.

4

2

2

2

1

2

0

1

0

0

4

1

1

5

2

2

 

3.

4

3

1

0

0

1

1

1

0

0

4

1

0

5

4

0

 

4.

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

 

alsó össz.

10

6

4

2

1

5

1

4

0

1

10

2

2

12

8

2

 

 

KÖZÖS

 

Osztály

létszám

fiú

leány

bejáró

körzeten kívüli

gyvk

tgy

hh

hhh

vesz

napközis

SNI

BTMN

Számított létszám

H

E

 

1.

18

12

6

8

2

11

1

7

4

1

18

0

2

18

18

0

 

2.

21

11

10

11

6

11

4

7

2

2

21

4

4

25

17

4

 

3.

18

8

10

5

0

6

4

3

2

0

18

1

2

19

18

0

 

4.

16

6

10

10

5

9

1

3

6

2

16

2

6

18

12

4

 

alsó össz.

73

37

36

34

13

37

10

20

14

5

73

7

14

80

65

8

 

5.

18

11

6

8

2

7

2

5

1

0

14

2

3

20

16

1

 

6.

11

6

5

6

2

5

3

4

1

1

7

1

2

12

10

1

 

7.

7

1

6

6

0

4

4

4

0

0

6

1

3

8

6

1

 

8.

12

8

4

4

0

2

4

1

1

0

6

0

0

12

11

1

 

felső össz:

48

26

21

24

4

18

16

14

3

1

33

4

8

52

43

4

 

Mindössz:

121

63

57

58

17

55

25

34

17

6

106

11

22

132

108

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesítő statisztika 2019-2020   09.01.

 

Osztály

létszám

fiú

leány

bejáró

körzeten kívüli

gyvk

tgy

hh

hhh

vesz

napközis

SNI

BTMN

Számított létszám

H

E

 

1

18

9

9

10

5

9

5

7

2

0

18

4

3

22

17

1

 

2

15

6

9

6

0

5

4

4

1

0

15

1

2

16

14

1

 

3

15

5

10

10

5

9

1

4

4

3

15

1

4

16

11

4

 

4

16

9

7

6

1

8

1

6

2

0

16

1

5

17

15

1

 

alsó össz.

64

29

35

32

11

31

11

21

9

3

64

7

14

71

57

7

 

5.

10

6

4

5

2

5

2

4

1

2

10

1

2

11

9

1

 

6.

9

2

7

8

0

8

1

8

0

0

8

1

4

10

8

1

 

7.

12

8

4

4

0

3

3

1

1

0

6

0

0

12

11

1

 

8.

20

9

11

10

2

5

4

3

2

0

14

1

1

21

17

3

 

felső össz:

51

25

26

27

4

21

10

16

4

2

38

3

7

54

45

6

 

Összes:

115

54

61

59

15

52

21

37

13

5

102

10

21

125

102

13

 

 

 

Nova

 

Osztály

létszám

fiú

leány

bejáró

körzeten kívüli

gyvk

tgy

hh

hhh

vesz

napközis

SNI

BTMN

Számított létszám

H

E

 

1.

3

1

2

1

0

2

0

1

0

 

3

0

1

3

2

1

 

2.

6

4

2

1

1

2

0

1

0

 

6

1

0

7

6

0

 

3.

2

2

0

0

0

1

0

1

0

 

2

0

0

2

2

0

 

4.

3

1

2

1

0

3

0

0

0

 

3

0

0

3

1

2

 

alsó össz.

14

8

6

3

1

8

0

3

0

0

14

1

1

15

11

3

 

 

KÖZÖS

 

Osztály

létszám

fiú

leány

bejáró

körzeten kívüli

gyvk

tgy

hh

hhh

vesz

napközis

SNI

BTMN

Számított létszám

H

E

 

1.

21

10

11

11

5

11

5

8

2

0

21

4

4

25

19

2

 

2.

21

10

11

7

1

7

4

5

1

 

21

2

2

23

20

1

 

3.

17

7

10

10

5

10

1

5

4

 

17

1

4

18

13

4

 

4.

19

10

9

7

1

11

1

6

2

 

19

1

5

20

16

3

 

alsó össz.

78

37

41

35

12

39

11

24

9

3

78

8

15

86

68

10

 

5.

10

6

4

5

2

5

2

4

1

 

10

1

2

11

9

1

 

6.

9

2

7

8

0

8

1

8

0

 

8

1

4

10

8

1

 

7.

12

8

4

4

0

3

3

1

1

 

6

0

0

12

11

1

 

8.

20

9

11

10

2

5

9

3

2

 

14

1

1

21

17

3

 

felső össz:

51

25

26

27

4

21

14

16

4

 

38

3

7

54

45

6

 

Mindössz:

129

62

67

62

16

60

22

40

13

3

116

11

22

140

113

16